Поиск по всем магазинам:

jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Jan Dobrogowski Leczenie bólu w ratownictwie medycznym jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Jan Dobrogowski Lecz...

Jan Dobrogowski Leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Посмотреть карточку товара

Цена: 1192.57 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Jacek Kleszczyński Leki w ratownictwie medycznym jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Jacek Kleszczyński L...

Jacek Kleszczyński Leki w ratownictwie medycznym

Посмотреть карточку товара

Цена: 1798.97 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Группа авторов Higie...

Группа авторов Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medyczny...

Посмотреть карточку товара

Цена: 943.95 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia. Leczenie bólu u chorych na nowotwory jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Группа авторов W gab...

Группа авторов W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia. Leczenie bó...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1596.83 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Łukasz Wordliczek Leczenie bólu jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Łukasz Wordliczek Le...

Łukasz Wordliczek Leczenie bólu

Посмотреть карточку товара

Цена: 2809.62 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Robert Rupiński Miejscowe leczenie bólu jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Robert Rupiński Miej...

Robert Rupiński Miejscowe leczenie bólu

Посмотреть карточку товара

Цена: 646.82 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Ból przewlekły jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Группа авторов Ból p...

Ból stanowi jeden z podstawowych objawów w medycynie, a ból przewlekły...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2203.23 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Monika Sadowska Zapobieganie błędom medycznym w praktyce jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Monika Sadowska Zapo...

Monika Sadowska Zapobieganie błędom medycznym w praktyce

Посмотреть карточку товара

Цена: 2243.65 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. Część II jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Группа авторов Anali...

Группа авторов Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1798.97 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia. Leczenie żywieniowe w onkologii jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Группа авторов W gab...

Группа авторов W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia. Leczenie ży...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1394.7 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов W gabinecie lekarza specjalisty. Dermatologia. Nowoczesne leczenie ogólne w dermatologii cz. 1 jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Группа авторов W gab...

Группа авторов W gabinecie lekarza specjalisty. Dermatologia. Nowoczes...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1394.7 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Agnieszka Sękowska Postępowanie w nowotworowym bólu przebijającym jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Agnieszka Sękowska P...

Agnieszka Sękowska Postępowanie w nowotworowym bólu przebijającym

Посмотреть карточку товара

Цена: 1192.57 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов W gabinecie lekarza specjalisty. Dermatologia. Nowoczesne leczenie ogólne w dermatologii cz. 2 jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Группа авторов W gab...

Группа авторов W gabinecie lekarza specjalisty. Dermatologia. Nowoczes...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1394.7 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Jarosław Woroń Korzystne i niekorzystne interakcje leków stosowanych w farmakoterapii bólu jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Jarosław Woroń Korzy...

Jarosław Woroń Korzystne i niekorzystne interakcje leków stosowanych w...

Посмотреть карточку товара

Цена: 586.18 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Tadeusz Parnowski Depresje w wieku podeszłym. Przyczyny, diagnoza, leczenie jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Tadeusz Parnowski De...

Tadeusz Parnowski Depresje w wieku podeszłym. Przyczyny, diagnoza, lec...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2001.1 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Anna Marek Leczenie ran. Służba medyczna w powstańczej Warszawie jan dobrogowski leczenie bólu w ratownictwie medycznym

Anna Marek Leczenie...

Anna Marek Leczenie ran. Służba medyczna w powstańczej Warszawie

Посмотреть карточку товара

Цена: 400.34 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Для информации:

Ból stanowi jeden z podstawowych objawów w medycynie, a ból przewlekły jest istotnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Skuteczne leczenie bólu poprawia jakość życia chorych i opiekunów we wszystkich wymiarach życia. W książce omówiono m.in. patomechanizm bólu i ocenę kliniczną, farmakoterapię i techniki interwencyjne leczenia bólu oraz wpływ bólu na funkcjonowanie emocjonalne i zachowanie się pacjentów, psychologiczne aspekty rozpoznawania i leczenia bólu przewlekłego, współwystępowanie bólu i depresji, ból dolnego odcinka kręgosłupa, który jest istotnym problemem zdrowotnym, powodującym znaczne koszty społeczne i ekonomiczne. Autorami książki są znani i cenieni lekarze klinicyści oraz psycholodzy opisujący temat w szerszym ujęciu, uwzględniając wpływ bólu na sferę psychologiczną i socjalną. To pierwsza na rynku publikacja omawiająca ból przewlekły pod kątem ściśle medycznym (biologicznym) i psychologicznym. Książka z pewnością będzie przydatna do nauczania problematyki związanej z bólem przewlekłym w kształceniu studentów medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii, psychologii, a także w kształceniu podyplomowym. Tytuł zainteresuje również praktyków.