Поиск по всем магазинам:

danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Danuta Wosik-Kawala Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Danuta Wosik-Kawala...

Danuta Wosik-Kawala Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w mł...

Посмотреть карточку товара

Цена: 485.11 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Danuta Wosik-Kawala Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Danuta Wosik-Kawala...

Książka wpisuje się w nurt współczesnych koncepcji metodycznych w zakr...

Посмотреть карточку товара

Цена: 404.26 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Eugenia Rostańska Wypowiedzi i pytania. Konteksty edukacyjne zmian kompetencji językowej dzieci w młodszym wieku szkolnym danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Eugenia Rostańska Wy...

Eugenia Rostańska Wypowiedzi i pytania. Konteksty edukacyjne zmian kom...

Посмотреть карточку товара

Цена: 707.46 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Alina Budniak Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Alina Budniak Edukac...

Alina Budniak Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszko...

Посмотреть карточку товара

Цена: 804.48 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Eligiusz Madejski Wybrane uwarunkowania osobnicze, rodzinne i szkolne aktywności ruchowej dzieci w młodszym wieku szkolnym danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Eligiusz Madejski Wy...

Eligiusz Madejski Wybrane uwarunkowania osobnicze, rodzinne i szkolne...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1273.43 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Группа авторов Kompe...

Группа авторов Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym...

Посмотреть карточку товара

Цена: 161.7 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Maciej Ciechomski Wychowanie do empatii. Koncepcje teoretyczne, metody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Maciej Ciechomski Wy...

Maciej Ciechomski Wychowanie do empatii. Koncepcje teoretyczne, metody...

Посмотреть карточку товара

Цена: 707.46 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Nathaniel Branden 6 filarów poczucia własnej wartości danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Nathaniel Branden 6...

Nathaniel Branden 6 filarów poczucia własnej wartości

Посмотреть карточку товара

Цена: 806.5 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Jolanta Gładysz Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Jolanta Gładysz Stor...

Jolanta Gładysz Storytelling. Bajki i opowiadania do nauki języka angi...

Посмотреть карточку товара

Цена: 745.86 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Joanna Gruba Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Joanna Gruba Ocena s...

Joanna Gruba Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym

Посмотреть карточку товара

Цена: 339.58 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Alicja Kabała Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane zagadnienia) danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Alicja Kabała Rozwój...

Alicja Kabała Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wiek...

Посмотреть карточку товара

Цена: 161.7 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Kowal Małgorzata Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z populacji wielkomiejskiej w świetle uwarunkowań psychosocjalnych danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Kowal Małgorzata Mię...

Kowal Małgorzata Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracj...

Посмотреть карточку товара

Цена: 509.37 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Robert Staszkiewicz Dymorfizm płciowy w dystrybucji siły mięśniowej u dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Robert Staszkiewicz...

Robert Staszkiewicz Dymorfizm płciowy w dystrybucji siły mięśniowej u...

Посмотреть карточку товара

Цена: 976.29 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Kristin Neff Jak być dobrym dla siebie. Życie bez presji otoczenia, przygnębienia i poczucia winy danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Kristin Neff Jak być...

Z mediów docierają do Ciebie informacje o celebrytach stale odnoszącyc...

Посмотреть карточку товара

Цена: 998.53 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Dorota Tomczyszyn Dzieci z upośledzeniem umysłowym w środowisku szkolnym. Refleksje nauczyciela danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Dorota Tomczyszyn Dz...

Dorota Tomczyszyn Dzieci z upośledzeniem umysłowym w środowisku szkoln...

Посмотреть карточку товара

Цена: 202.13 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Группа авторов Wartości w muzyce. T. 2: Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej danuta wosik kawala rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Группа авторов Warto...

Группа авторов Wartości w muzyce. T. 2: Wartości kształcące i kształto...

Посмотреть карточку товара

Цена: 594.27 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Для информации:

Książka wpisuje się w nurt współczesnych koncepcji metodycznych w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży. Umiejętności te wydają się szczególnie istotne w świecie zdominowanym przez przemoc, świecie, w którym zatracane są prawidłowe relacje interpersonalne. Dlatego warto już od najmłodszych lat wyposażać w nie dzieci oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości. W odpowiedzi na ten postulat powstała niniejsza książka, której głównym celem jest prezentacja programu zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym umożliwiającego rozwijanie ich poczucia własnej wartości. Książka składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy, teoretyczny, omawia rozumienie pojęcia poczucia własnej wartości, ukazuje także czynniki mające wpływ na jego rozwój oraz charakterystykę zachowań jednostek posiadających prawidłowe i nieprawidłowe poczucie własnej wartości. Drugi rozdział zajmuje się metodami i strategiami pracy z grupą. Dokonano w nim klasyfikacji tych metod oraz przeglądu wybranych spośród nich, uwzględniając zwłaszcza te, które zostały zastosowane w niniejszej propozycji zajęć dla dzieci. Ważnym zagadnieniem w tym rozdziale jest prezentacja etapów, strategii i obowiązujących zasad pracy z grupą. Ukazano w nim także zagadnienia dotyczące ewaluacji programów profilaktyczno-wychowawczych. Ostatni, trzeci rozdział zawiera charakterystykę dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz przygotowaną na podstawie literatury przedmiotu, a także własnych doświadczeń autorek, propozycję programu rozwijania poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. ROZDZIAŁ TRZECI ZAWIERA 30 SCENARIUSZY ZAPLANOWANYCH NA JEDNĄ LUB DWIE JEDNOSTKI LEKCYJNE W ZALEŻNOŚCI OD TEMATU ORAZ KILKANAŚCIE PROPOZYCJI NA DODATKOWE ĆWICZENIA DO WYKORZYSTANIA W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU.