Поиск по всем магазинам:

colleen faulkner julia i jej córki

Colleen Faulkner Julia i jej córki colleen faulkner julia i jej córki

Colleen Faulkner Jul...

Colleen Faulkner Julia i jej córki

Посмотреть карточку товара

Цена: 575.48 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Colleen Faulkner ¡Cásate conmigo! colleen faulkner julia i jej córki

Colleen Faulkner ¡Cá...

Colleen Faulkner ¡Cásate conmigo!

Посмотреть карточку товара

Цена: 256.36 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Colleen Faulkner Marido perfecto colleen faulkner julia i jej córki

Colleen Faulkner Mar...

Colleen Faulkner Marido perfecto

Посмотреть карточку товара

Цена: 256.36 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Aleksandra Grzemska Matki i córki. Relacje rodzinne i artystyczne w autobiografiach kobiet po 1989 roku colleen faulkner julia i jej córki

Aleksandra Grzemska...

Aleksandra Grzemska Matki i córki. Relacje rodzinne i artystyczne w au...

Посмотреть карточку товара

Цена: 530.04 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Colleen Oakley Before I Go colleen faulkner julia i jej córki

Colleen Oakley Befor...

Colleen Oakley Before I Go

Посмотреть карточку товара

Цена: 2722.87 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Elżbieta Korolczuk Matki i córki we współczesnej Polsce colleen faulkner julia i jej córki

Elżbieta Korolczuk M...

Elżbieta Korolczuk Matki i córki we współczesnej Polsce

Посмотреть карточку товара

Цена: 359.67 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Magdalena Kuydowicz W co grają matki i córki colleen faulkner julia i jej córki

Magdalena Kuydowicz...

Magdalena Kuydowicz W co grają matki i córki

Посмотреть карточку товара

Цена: 530.04 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Meg Meeker Mocni ojcowie, mocne córki colleen faulkner julia i jej córki

Meg Meeker Mocni ojc...

Ojciec to pierwszy mężczyzna w życiu kobiety.   Jego rola je...

Посмотреть карточку товара

Цена: 282.06 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Julia Fiedorczuk Cyborg w ogrodzie colleen faulkner julia i jej córki

Julia Fiedorczuk Cyb...

Nie sposób przecenić znaczenia książki Julii Fiedorczuk dla rozwoju w...

Посмотреть карточку товара

Цена: 662.55 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Teresa Kostkiewiczowa Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku colleen faulkner julia i jej córki

Teresa Kostkiewiczow...

Teresa Kostkiewiczowa Mnemozyne i córki. Pamięć w literaturze polskiej...

Посмотреть карточку товара

Цена: 548.97 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Adam Bednarczyk W świecie opowieści i snów. Wokół „Pamiętnika z Sarashiny” córki Sugawary Takasuego colleen faulkner julia i jej córki

Adam Bednarczyk W św...

Adam Bednarczyk W świecie opowieści i snów. Wokół „Pamiętnika z Sarash...

Посмотреть карточку товара

Цена: 605.76 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Kerry Fisher Sekretne dziecko colleen faulkner julia i jej córki

Kerry Fisher Sekretn...

Możesz uciekać od swojej przeszłości, ale ona i tak cię dopadnie… Susi...

Посмотреть карточку товара

Цена: 566.01 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Kerry Fisher Sekretne dziecko colleen faulkner julia i jej córki

Kerry Fisher Sekretn...

Możesz uciekać od swojej przeszłości, ale ona i tak cię dopadnie… Susi...

Посмотреть карточку товара

Цена: 566.01 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Łukasz Musiaka Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur colleen faulkner julia i jej córki

Łukasz Musiaka Funkc...

Łukasz Musiaka Funkcja turystyczna i jej wpływ na miasta Pomorza, Warm...

Посмотреть карточку товара

Цена: 318.03 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Piotr Kubiński Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie colleen faulkner julia i jej córki

Piotr Kubiński Dział...

Piotr Kubiński Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mieni...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1344.04 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Marcin Michał Wiszowaty Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych colleen faulkner julia i jej córki

Marcin Michał Wiszow...

Marcin Michał Wiszowaty Zasada monarchiczna i jej przejawy we współcze...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1325.11 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Для информации:

Nie sposób przecenić znaczenia książki Julii Fiedorczuk dla rozwoju w Polsce badań ekokrytycznych. Cyborg w ogrodzie to rzetelne i pogłębione wprowadzenie do ekokrytyki, jej ideologicznych źródeł, angloamerykańskiej historii, podstawowych założeń, terminologii, a także polemik, którymi obrosła, i ideologicznych mutacji, którym podlegała na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, skojarzona z badaniami feministycznymi, postkolonialnymi i „qeerowymi”. Książka oferuje zarazem ilustracje praktyki ekokrytycznej, przedstawiając ekokrytyczne interpretacje głównie angielskich i amerykańskich, ale również kilku polskich tekstów literackich. Włączone do książki cztery wywiady przeprowadzone przez Fiedorczuk z czołowymi przedstawicielami anglosaskiej ekokrytyki, w tym z Lawrencem Buellem, uważanym za twórcę szkoły, dodatkowo podnoszą wartość publikacji. Jako że autorka profiluje te wywiady pod kątem omawianych w książce zagadnień, jej rozmówcy uzupełniają i klaryfikują jej argumentację, a dodatkowo oferują refleksje na temat specyfiki uwarunkowań, w jakich działają europejscy i polscy ekokrytycy. Cyborg w ogrodzie jest więc pozycją wyposażającą polskiego ekokrytyka-filologa we wszystkie elementarne narzędzia badawcze, obszerną anglosaską bibliografię przedmiotu oraz aparat nawigacyjny umożliwiający poruszanie się po gąszczu zagadnień i podejść wypracowanych przez tę szkołę krytyczną w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. prof. Joanna Durczak Julia Fiedorczuk – pisarka, poetka, tłumaczka, adiunkt w Instytucie Anglistyki UW. Wydała pięć książek poetyckich, zbiór opowiadań oraz dwie powieści (ostatnio: Nieważkość). Jest członkinią ASLE (Association for the Study of Language and the Environment), interesuje się związkami między literaturą (zwłaszcza poezją) a ekologią. Jej utwory prozatorskie i poetyckie były tłumaczone na 19 języków.